Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: GRE.EN
Διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 57, 18536,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104293939
FAX: 2104295194
e-mail: info@gre-en.gr
Ιστοσελίδα: http://www.pcci.gr/evep/greek_energy_network
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
35111006 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας ΚΥΡΙΑ 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος 52221901 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγίδων 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 35111004 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας 35111005 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου 35111008 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 35111007 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης 35111003 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας 46711317 Χονδρικό εμπόριο φυσικού αερίου, υγροποιημένου ή σε αεριώδη κατάσταση 47788519 Λιανικό εμπόριο φυσικού αερίου, υγροποιημένου ή σε αεριώδη κατάσταση 46471201 Χονδρικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης 47545438 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 82990000 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 47595601 Λιανικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος check
2 82990000 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.  
3 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
4 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
5 47595601 Λιανικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων  
6 47545438 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  
7 47788519 Λιανικό εμπόριο φυσικού αερίου, υγροποιημένου ή σε αεριώδη κατάσταση  
8 35111003 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας  
9 35111004 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας  
10 35111004 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας  
11 35111005 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου  
12 35111005 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου  
13 35111007 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης  
14 35111006 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας  
15 35111008 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς  
16 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα  
17 52221901 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγίδων  
18 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση  
19 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων  
20 46471201 Χονδρικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων  
21 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης  
22 46711317 Χονδρικό εμπόριο φυσικού αερίου, υγροποιημένου ή σε αεριώδη κατάσταση  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119