Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: GRE.EN
Διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 57, 18536,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104293939
FAX: 2104295194
e-mail: info@gre-en.gr
Ιστοσελίδα: http://www.pcci.gr/evep/greek_energy_network
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 35111004 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας 33191000 Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού 33200000 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 33201000 Υπηρεσίες εγκατάστασης κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων, εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού 33201100 Υπηρεσίες εγκατάστασης ατμογεννητριών, εκτός των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων μεταλλικών σωληνώσεων σε βιομηχανικές μονάδες 33202000 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων γενικής χρήσης 33206000 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών 33207000 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων ειδών π.δ.κ.α. 35111003 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας 35111005 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου 35111005 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου 35111006 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 35111007 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης 35111008 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 38220000 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων 39001400 Υπηρεσίες εξυγίανσης κτιρίων 39002000 Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης και εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης 39002100 Υπηρεσίες εξυγίανσης, περιορισμού της ρύπανσης, ελέγχου και παρακολούθησης εργοτάξιου και άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης εργοτάξιου 39002200 Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης 43110000 Κατεδαφίσεις 43111000 Εργασίες κατεδάφισης 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 46471201 Χονδρικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης 46711317 Χονδρικό εμπόριο φυσικού αερίου, υγροποιημένου ή σε αεριώδη κατάσταση 47545438 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 47595601 Λιανικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων 47788519 Λιανικό εμπόριο φυσικού αερίου, υγροποιημένου ή σε αεριώδη κατάσταση 52221901 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγίδων 64301001 Υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κλπ) 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 82990000 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 35111004 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας check
2 82990000 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.  
3 39002200 Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης  
4 39002000 Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης και εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης  
5 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
6 33200000 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού  
7 38220000 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων  
8 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
9 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
10 43111000 Εργασίες κατεδάφισης  
11 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
12 43110000 Κατεδαφίσεις  
13 47595601 Λιανικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων  
14 47545438 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  
15 47788519 Λιανικό εμπόριο φυσικού αερίου, υγροποιημένου ή σε αεριώδη κατάσταση  
16 35111003 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας  
17 35111005 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου  
18 35111005 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου  
19 35111007 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης  
20 35111006 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας  
21 35111008 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς  
22 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα  
23 33207000 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων ειδών π.δ.κ.α.  
24 33201100 Υπηρεσίες εγκατάστασης ατμογεννητριών, εκτός των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων μεταλλικών σωληνώσεων σε βιομηχανικές μονάδες  
25 33206000 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών  
26 33201000 Υπηρεσίες εγκατάστασης κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων, εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού  
27 33202000 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων γενικής χρήσης  
28 52221901 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγίδων  
29 39001400 Υπηρεσίες εξυγίανσης κτιρίων  
30 39002100 Υπηρεσίες εξυγίανσης, περιορισμού της ρύπανσης, ελέγχου και παρακολούθησης εργοτάξιου και άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης εργοτάξιου  
31 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση  
32 33191000 Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού  
33 64301001 Υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κλπ)  
34 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων  
35 46471201 Χονδρικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων  
36 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης  
37 46711317 Χονδρικό εμπόριο φυσικού αερίου, υγροποιημένου ή σε αεριώδη κατάσταση  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121