Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Σ.Ι. ΠΗΛΙΧΟΣ & Α.Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ Ο.Ε
Διακριτικός τίτλος: PM MECHANICAL PROJECTS
Διεύθυνση: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΙΓΚΟΥ 10, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105573901
e-mail: pm@pmproject.gr
Ιστοσελίδα: http://www.pmproject.gr
Νομική μορφή: Ο.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων Εργασίες σύνδεσης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με εξοπλισμό που λειτουργεί με αυτό Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων) Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων Χονδρικό εμπόριο στερεών βιοκαυσίμων Λιανικό εμπόριο βιοκαυσίμων, όχι για κινητήρες
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά check
2 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
3 43222003 Εργασίες σύνδεσης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με εξοπλισμό που λειτουργεί με αυτό  
4 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
5 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
6 47788505 Λιανικό εμπόριο βιοκαυσίμων, όχι για κινητήρες  
7 47545441 Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  
8 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων  
9 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
10 71121601 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων)  
11 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)  
12 71121306 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης  
13 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά  
14 46711109 Χονδρικό εμπόριο στερεών βιοκαυσίμων  
15 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121