Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 29, 18534,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες εκτίμησης οικονομικής κατάστασης μελλοντικών πελατών Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών Υπηρεσίες προμήθειας επί δανείων ανευρεθέντων δανειοληπτών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ελαιών και άλλων καρπών, ελαιοποιήσιμων Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών Υπηρεσίες υπολογισμού ασφαλιστικών κινδύνων και ασφαλίστρων Υπηρεσίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 82911101 Υπηρεσίες εκτίμησης οικονομικής κατάστασης μελλοντικών πελατών check
2 46111909 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ελαιών και άλλων καρπών, ελαιοποιήσιμων  
3 73201901 Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών  
4 66301101 Υπηρεσίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων  
5 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών  
6 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
7 73201904 Υπηρεσίες προμήθειας επί δανείων ανευρεθέντων δανειοληπτών  
8 66291101 Υπηρεσίες υπολογισμού ασφαλιστικών κινδύνων και ασφαλίστρων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121