Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: NETPOINT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διακριτικός τίτλος: NETPOINT CONSULTING ΑΕ
Διεύθυνση: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 50, 18532,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104225374
FAX: 2104222120
Ιστοσελίδα: http://www.netpoint-sa.eu
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού) Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α. Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών check
2 63990000 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α.  
3 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων  
4 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
5 77400000 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού  
6 63110000 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες  
7 95110000 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
8 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
9 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων  
10 84130000 Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων  
11 33121600 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)  
12 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής  
13 46660000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121