Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΗ ΛΕΒΑΝΤ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διακριτικός τίτλος: ΣΗ ΛΕΒΑΝΤ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε
Διεύθυνση: ΦΙΛΩΝΟΣ 54, 18531,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104146500
Ιστοσελίδα: http://www.sealevantoilandstations.com
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα Χονδρικό εμπόριο κηροζίνης (συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών τύπου κηροζίνης) Λιανικό εμπόριο μειγμάτων καυσίμων με βιοκαύσιμα, για κινητήρες Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού Υπηρεσίες αλλαγής λαδιών επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων Υπηρεσίες καθαρισμού μεταφορικών μέσων Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης Λιανικό εμπόριο ψιλικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και συναφών ειδών Λιανικό εμπόριο άλλων μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., για αυτοκίνητα οχήματα
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221201 Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων check
2 47191000 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα  
3 47308101 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης  
4 45321201 Λιανικό εμπόριο άλλων μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., για αυτοκίνητα οχήματα  
5 47308102 Λιανικό εμπόριο μειγμάτων καυσίμων με βιοκαύσιμα, για κινητήρες  
6 47262700 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού  
7 47515157 Λιανικό εμπόριο ψιλικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και συναφών ειδών  
8 45201101 Υπηρεσίες αλλαγής λαδιών επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων  
9 81291901 Υπηρεσίες καθαρισμού μεταφορικών μέσων  
10 46711204 Χονδρικό εμπόριο κηροζίνης (συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών τύπου κηροζίνης)  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121