Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: INTRALINK LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Διακριτικός τίτλος: INTRALINK LOGISTICS
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟ 4η ΕΞΟΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2162000200,2105230486 (ΛΟΓ)
FAX: 2105595257
e-mail: acc@intralinklogistics.gr
Ιστοσελίδα: http://www.intralinklogistics.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων Μη τακτικές εναέριες μεταφορές άλλων εμπορευμάτων Υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφορές Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων check
2 49390000 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.  
3 51211400 Μη τακτικές εναέριες μεταφορές άλλων εμπορευμάτων  
4 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων  
5 70221203 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών  
6 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία  
7 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων  
8 52291905 Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού  
9 82921005 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων  
10 52221000 Υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφορές  
11 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121