Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: DIMTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Διακριτικός τίτλος: DIMTECH Α.Ε.
Διεύθυνση: Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ , 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105325405,2105325405
FAX: 2105322544
e-mail: info@dimtech.gr
Ιστοσελίδα: http://www.dimtech.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46692010 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού και αέρα 33121800 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 39001300 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού αέρα 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 46181107 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στιλβωτικών 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων 46692009 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων ενεργού άνθρακα 46741203 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού κεντρικής θέρμανσης 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) 71121307 Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46692010 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού και αέρα check
2 46181107 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στιλβωτικών  
3 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
4 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)  
5 39001300 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού αέρα  
6 33121800 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης  
7 71121307 Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού  
8 46741203 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού κεντρικής θέρμανσης  
9 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων  
10 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού  
11 46692009 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων ενεργού άνθρακα  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121