Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΝΕΤ SOLUTIONS LOGICOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ENET SOLUTIONS - LOGICOM S.A
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΡΟΥΠΑΚΙ, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2102883600
FAX: 2102814488,2105598271,
e-mail: n.chrysostomis@enet.com.gr
Ιστοσελίδα: http://www.enet.com.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46511005 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών 46511009 Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 46511010 Χονδρικό εμπόριο φορητών ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, βάρους <= 10 kg, όπως αυτές των τύπων "laptops", "notebooks" και "sub-notebooks" 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia) 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 62031000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46511005 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών check
2 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia)  
3 62031000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων  
4 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
5 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών  
6 46511009 Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
7 46511010 Χονδρικό εμπόριο φορητών ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, βάρους <= 10 kg, όπως αυτές των τύπων "laptops", "notebooks" και "sub-notebooks"  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121