Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: TRIAD LTD -Technical and Commercial
Διεύθυνση: ΔΡΑΜΑΣ 70Α, 18544,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104206837, 2104618477
FAX: 2104618477
e-mail: info@triad-ltd.com
Ιστοσελίδα: http://www.trial.ltd.com
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης 27909000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 46691118 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. για πλοία, αεροσκάφη και μηχανές τραίνου 46691556 Χονδρικό εμπόριο οργάνων και συσκευών μέτρησης ή ελέγχου ηλεκτρικών μεγεθών π.δ.κ.α. 47545438 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης check
2 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
3 27909000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού  
4 47545438 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  
5 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών  
6 46691118 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. για πλοία, αεροσκάφη και μηχανές τραίνου  
7 46691556 Χονδρικό εμπόριο οργάνων και συσκευών μέτρησης ή ελέγχου ηλεκτρικών μεγεθών π.δ.κ.α.  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121