Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: KAFSIS
Διεύθυνση: ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟ31, 18233,
Δήμος: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104292902, 2104292426
FAX: 2104292785
e-mail: mt@kafsis.com
Ιστοσελίδα: www.kafsis.com
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες εξειδικευμένου καθαρισμού Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού Υπηρεσίες καθαριστή οικιών και άλλων χώρων Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων Υπηρεσίες βιομηχανικού καθαρισμού Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ) Υπηρεσίες διάθεσης πλαστικών απορριμμάτων Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ) Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών, για αποσυναρμολόγηση Γενικός καθαρισμός κτιρίων Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α. Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για αποσυναρμολόγηση Υπηρεσίες διάθεσης μεταχειρισμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων Υπηρεσίες διάθεσης γυάλινων απορριμμάτων Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από χαρτί και χαρτόνι Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων check
2 81290000 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού  
3 81220000 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού  
4 81291000 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού  
5 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων  
6 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
7 35111000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος  
8 38120000 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων  
9 52101100 Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη  
10 81291101 Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων  
11 81291100 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ)  
12 81291102 Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών  
13 37001101 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων  
14 81221000 Υπηρεσίες βιομηχανικού καθαρισμού  
15 38122900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων  
16 38113900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
17 38115900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α.  
18 38115200 Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από χαρτί και χαρτόνι  
19 38115100 Υπηρεσίες διάθεσης γυάλινων απορριμμάτων  
20 38115300 Υπηρεσίες διάθεσης μεταχειρισμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ  
21 38113000 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
22 38115800 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων  
23 38115500 Υπηρεσίες διάθεσης πλαστικών απορριμμάτων  
24 68321300 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
25 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
26 38116900 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα  
27 38123000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα  
28 38116100 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα  
29 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα  
30 71121501 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων  
31 81221200 Υπηρεσίες εξειδικευμένου καθαρισμού  
32 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση  
33 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας  
34 81221203 Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ)  
35 39001201 Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών  
36 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων  
37 81211003 Υπηρεσίες καθαριστή οικιών και άλλων χώρων  
38 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
39 49411100 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία  
40 81291903 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού  
41 38114000 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για αποσυναρμολόγηση  
42 38114900 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών, για αποσυναρμολόγηση  
43 38121000 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων  
44 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
45 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
46 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
47 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121