Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΑΟΥΕΡ ΜΕΤΑΛ ΠΑΛΑΙΑ-ΣΚΡΑΠ-ΣΙΔΕΡΑ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: POWER METAL A.E
Διεύθυνση: ΗΡΟΔΟΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ-ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105550819-373-2105574834
FAX: 2105550051
e-mail: powmetal@otenet.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Μηχανική κοπή ή θραύση μεταλλικών απορριμμάτων, (π.χ. αυτοκίνητων), διαλογή και διαχωρισμός πρώτων υλών Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap) Υπηρεσίες ανάκτησης μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38311203 Μηχανική κοπή ή θραύση μεταλλικών απορριμμάτων, (π.χ. αυτοκίνητων), διαλογή και διαχωρισμός πρώτων υλών check
2 38323000 Υπηρεσίες ανάκτησης μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
3 46771012 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap)  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121