Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΠΟΨΗ Συμμετοχών και Επενδύσεων Ανώνυμη Εταιρεία
Διακριτικός τίτλος: ΑΠΟΨΗ Συμμετοχών και Επενδύσεων Α.Ε.
Διεύθυνση: ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ 38-40, 18545,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104618585
FAX: 2104619565
e-mail: apopsi@apopsi.gr;gzarifopoulos@apopsi.gr
Ιστοσελίδα: http://www.pcci.gr/evep/apopsikek
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 64301000 Υπηρεσίες σχετικές με καταπιστεύματα (trusts), κεφάλαια (funds) και παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 66121100 Υπηρεσίες συναλλαγής (μεσιτείας) χρεογράφων 66121105 Υπηρεσίες πώλησης μετοχών 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 64301000 Υπηρεσίες σχετικές με καταπιστεύματα (trusts), κεφάλαια (funds) και παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα check
2 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων  
3 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα  
4 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
5 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
6 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
7 66121105 Υπηρεσίες πώλησης μετοχών  
8 66121100 Υπηρεσίες συναλλαγής (μεσιτείας) χρεογράφων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119