Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: KINISIS ΧΟΔΑΡΙ Ο. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
Διακριτικός τίτλος: KINISIS ΧΟΔΑΡΙ Ε.Ε
Διεύθυνση: ΑΙΓΑΛΕΩ 21, 18545,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104170105
FAX: 2104170705
e-mail: info@kinissisgroup.gr
Νομική μορφή: Ε.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Χονδρικό εμπόριο αλυσίδων (εκτός των αρθρωτών αλυσίδων) και μερών τους, εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήματα Χονδρικό εμπόριο μερών εξοπλισμού ανύψωσης και μετακίνησης υλικών Λιανικό εμπόριο σιδηρικών Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων ανύψωσης, μετακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46741103 Χονδρικό εμπόριο αλυσίδων (εκτός των αρθρωτών αλυσίδων) και μερών τους, εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήματα
2 47524100 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών  
3 46691302 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων ανύψωσης, μετακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης  
4 46691307 Χονδρικό εμπόριο μερών εξοπλισμού ανύψωσης και μετακίνησης υλικών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA