Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΝΗΣ - ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΝΗΣ Ο.Ε
Διακριτικός τίτλος: PLANET CARTRIDGE NIKAIA
Διεύθυνση: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 229, 18453,
Δήμος: ΝΙΚΑΙΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104913854, 2104964605
FAX: 2104256411
e-mail: edo@mail.gr
Νομική μορφή: Ο.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Λιανικό εμπόριο μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών γραφείου Λιανικό εμπόριο άλλων μηχανών γραφείου Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών Χονδρικό εμπόριο εκτυπωτικών μηχανημάτων offset, τύπου γραφείου, που τροφοδοτούνται με φύλλα χαρτιού Λιανικό εμπόριο φωτοαντιγραφικών συσκευών με οπτικό σύστημα ή με επαφή και θερμοαντιγραφικών συσκευών Λιανικό εμπόριο μελανιών, με αναγόμωση φυσιγγίων (cartridges) εκτυπωτών Λιανικό εμπόριο εκτυπωτικών μηχανημάτων offset, τύπου γραφείου, που τροφοδοτούνται με φύλλα χαρτιού Χονδρικό εμπόριο μελανιών, με αναγόμωση φυσιγγίων (cartridges) εκτυπωτών Χονδρικό εμπόριο μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών Χονδρικό εμπόριο μη εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ) και κασετών Χονδρικό εμπόριο φωτοαντιγραφικών συσκευών με οπτικό σύστημα ή με επαφή και θερμοαντιγραφικών συσκευών Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών Λιανικό εμπόριο άγραφων δίσκων, κασετών και οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47626317 Λιανικό εμπόριο μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών check
2 47636401 Λιανικό εμπόριο άγραφων δίσκων, κασετών και οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ)  
3 47788802 Λιανικό εμπόριο άλλων μηχανών γραφείου  
4 47788811 Λιανικό εμπόριο εκτυπωτικών μηχανημάτων offset, τύπου γραφείου, που τροφοδοτούνται με φύλλα χαρτιού  
5 47626318 Λιανικό εμπόριο μελανιών, με αναγόμωση φυσιγγίων (cartridges) εκτυπωτών  
6 47788822 Λιανικό εμπόριο φωτοαντιγραφικών συσκευών με οπτικό σύστημα ή με επαφή και θερμοαντιγραφικών συσκευών  
7 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών  
8 46661002 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών γραφείου  
9 46661005 Χονδρικό εμπόριο εκτυπωτικών μηχανημάτων offset, τύπου γραφείου, που τροφοδοτούνται με φύλλα χαρτιού  
10 46492315 Χονδρικό εμπόριο μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών  
11 46492316 Χονδρικό εμπόριο μελανιών, με αναγόμωση φυσιγγίων (cartridges) εκτυπωτών  
12 46431305 Χονδρικό εμπόριο μη εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ) και κασετών  
13 46661010 Χονδρικό εμπόριο φωτοαντιγραφικών συσκευών με οπτικό σύστημα ή με επαφή και θερμοαντιγραφικών συσκευών  
14 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121