Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΒΑΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: VRV & ASSOCIATES ΕΠΕ
Διεύθυνση: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 60, 18532,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104110879
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρείας Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων) Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας) Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 69202301 Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων check
2 00010000 Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω μη δραστηριοποίησης μέχρι σήμερα  
3 00010000 Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω μη δραστηριοποίησης μέχρι σήμερα  
4 00010000 Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω μη δραστηριοποίησης μέχρι σήμερα  
5 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης  
6 70221201 Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων  
7 70221202 Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές  
8 70221101 Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης  
9 70221205 Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρείας  
10 73201902 Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων  
11 69202100 Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης  
12 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
13 69201000 Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου  
14 70221211 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών  
15 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
16 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
17 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
18 70221213 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων)  
19 70221214 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας)  
20 69202200 Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων  
21 69203201 Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων  
22 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121