Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΕΤΡΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΗΓΟΥ, 19018,
Δήμος: ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105551180
FAX: 2105551080
e-mail: info@metronco.gr
Ιστοσελίδα: http://www.pcci.gr/evep/metron
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 26510000 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης 26516300 Κατασκευή μετρητών παροχής ή παραγωγής αερίων, υγρών ή ηλεκτρικής ενέργειας 28999000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. 35221001 Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών αέριων καυσίμων 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α. 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 26510000 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης check
2 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά  
4 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α.  
5 28999000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.  
6 26516300 Κατασκευή μετρητών παροχής ή παραγωγής αερίων, υγρών ή ηλεκτρικής ενέργειας  
7 35221001 Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών αέριων καυσίμων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119