Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ROYAL GUARD SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ROYAL GUARD SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 91, 18535,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2103808803(ΔΙΚ)2106912922-2104321448
FAX: 2104129569
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες φύλαξης Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης Λιανικό εμπόριο συστημάτων συναγερμού Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλου εξοπλισμού γραφείων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 80101200 Υπηρεσίες φύλαξης check
2 46141100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλου εξοπλισμού γραφείων  
3 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους  
4 47413110 Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
5 47545437 Λιανικό εμπόριο συστημάτων συναγερμού  
6 74901500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας  
7 46431108 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης  
8 46511005 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών  
9 46511009 Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121