Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
Διακριτικός τίτλος: IT INTEGRATORS
Διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 98, 18537,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
e-mail: crhis@itintegrators.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλου εξοπλισμού γραφείων Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας Χονδρικό εμπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών check
2 46141100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλου εξοπλισμού γραφείων  
3 62011101 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας  
4 63111101 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων  
5 63111102 Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων  
6 63111103 Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ)  
7 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων  
8 72192904 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική  
9 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
10 70221504 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας  
11 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας  
12 62023001 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων  
13 46521200 Χονδρικό εμπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
14 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
15 46511009 Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121