Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MEDI-ΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: MEDI-ΣΥΝ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 98, 18233,
Δήμος: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104830291-2
FAX: 2104813995
e-mail: info@peifasyn.gr
Ιστοσελίδα: http://www.peifasyn.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων Έκδοση εφημερίδων Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους Έκδοση άλλων έντυπων περιοδικών κάθε είδους Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α. Άλλες λογιστικές υπηρεσίες Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων Υπηρεσίες διακοσμητή κατοικιών Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. Υπηρεσίες διακοσμητή καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων (decorateur) Άλλες επαγγελματικές, τεχνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών Έκδοση έντυπων εφημερίδων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων και περιοδικών, που εκδίδονται λιγότερο από τέσσερις φορές την εβδομάδα Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ check
2 82990000 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.  
3 62090000 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών  
4 58190000 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες  
5 74902000 Άλλες επαγγελματικές, τεχνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.  
6 69202900 Άλλες λογιστικές υπηρεσίες  
7 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης  
8 81291000 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού  
9 62092000 Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.  
10 69200000 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών  
11 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
12 58141900 Έκδοση άλλων έντυπων περιοδικών κάθε είδους  
13 58131000 Έκδοση έντυπων εφημερίδων  
14 58140000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους  
15 58141000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους  
16 58130000 Έκδοση εφημερίδων  
17 46191000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών  
18 74901200 Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες  
19 46901000 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο  
20 53201101 Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων  
21 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων  
22 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
23 70223001 Υπηρεσίες διακοσμητή καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων (decorateur)  
24 96091910 Υπηρεσίες διακοσμητή κατοικιών  
25 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
26 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
27 18121300 Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων και περιοδικών, που εκδίδονται λιγότερο από τέσσερις φορές την εβδομάδα  
28 63111000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας  
29 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες  
30 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
31 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
32 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών  
33 70221504 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας  
34 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
35 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119