Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MACHINE LINE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: MACHINE LINE Ε.Π.Ε
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΛΟΥΤΣΑ ΣΚΛΗΡΑ Η ΣΚΛΗΡΙ, 19600,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105559281
FAX: 2105559282
e-mail: sales@machineline.gr;info@machineline.gr
Ιστοσελίδα: http://www.pcci.gr/evep/machineline
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46630000 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού 77120000 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46630000 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού check
2 77120000 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119