Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: BALKAN GENERAL SERVICES ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: BGS
Διεύθυνση: ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 53 ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΟΣ, 19200,
Δήμος: ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105561467, 2105541764
FAX: 2105541764
e-mail: dkkastriot@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.bgservices.gr
Νομική μορφή: Ο.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46691965 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και συσκευών επεξεργασίας ύδατος 33121200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστημάτων, άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων) 33122000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης 36002002 Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού με φίλτρα ή άλλα μέσα 43999003 Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων) 46181105 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών 46181106 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 46461212 Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών 46461216 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων για αναπηρικά καροτσάκια 46461224 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων και παρόμοιων ειδών 46493303 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες, κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών κωπηλασίας 46691303 Χονδρικό εμπόριο ανελκυστήρων, καδοφόρων βαρούλκων, κυλιόμενων σκαλών και κυλιόμενων διαδρόμων 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης 46691998 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων καθαρισμού νερού και αέρα 46741212 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικών ειδών πισίνας 46751103 Χονδρικό εμπόριο απολυμαντικών 47788400 Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 47994500 Άλλο λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών 81291000 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46691965 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και συσκευών επεξεργασίας ύδατος check
2 81291000 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού  
3 47994500 Άλλο λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών  
4 46181105 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών  
5 46181106 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων  
6 43999003 Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων)  
7 47788400 Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού  
8 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
9 36002002 Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού με φίλτρα ή άλλα μέσα  
10 33122000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
11 33121200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστημάτων, άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων)  
12 46493303 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες, κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών κωπηλασίας  
13 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης  
14 46691303 Χονδρικό εμπόριο ανελκυστήρων, καδοφόρων βαρούλκων, κυλιόμενων σκαλών και κυλιόμενων διαδρόμων  
15 46751103 Χονδρικό εμπόριο απολυμαντικών  
16 46461212 Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών  
17 46461216 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων για αναπηρικά καροτσάκια  
18 46741212 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικών ειδών πισίνας  
19 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού  
20 46691998 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων καθαρισμού νερού και αέρα  
21 46461224 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων και παρόμοιων ειδών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121