Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ALPHA GREEN (ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΝ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ALPHA GREEN ΑΒΕΕ
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΜΙΛΙΑΔΙΣΤΑ Τ.Θ.50067, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2102828967
FAX: 2102829067
e-mail: alphagreenb@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.alphagreen.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων ιατρικών και άλλων απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων Χονδρικό εμπόριο συστημάτων καθαρισμού και διαχείρισης απορριμμάτων Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων Χονδρικό εμπόριο ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων από πλαστικές ύλες Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71114102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου check
2 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
3 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων  
4 38116100 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα  
5 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας  
6 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων  
7 81291903 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού  
8 38121100 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων ιατρικών και άλλων απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου  
9 46691991 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων καθαρισμού και διαχείρισης απορριμμάτων  
10 46691994 Χονδρικό εμπόριο ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων από πλαστικές ύλες  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121