Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: OCEAN WORLD ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: OCEAN WORLD S.A.
Διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 16, 18535,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104285878
e-mail: christina@unionlogistics.gr
Ιστοσελίδα: http://www.oceanworld.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων Υπηρεσίες πρακτόρευσης εναέριων μεταφορών Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων
2 53201101 Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων  
3 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών  
4 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή  
5 52291906 Υπηρεσίες πρακτόρευσης εναέριων μεταφορών  
6 82921005 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων  
7 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων  
8 46901008 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA