Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗΣ - BUFA HELLAS - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π.ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΧΑΒΩΣΗ-ΓΚΟΜΟΡΑΔΕΣ, 19018,
Δήμος: ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105550434
FAX: 2105558477
e-mail: bufa@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.pcci.gr/evep/bufa
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46751223 Χονδρικό εμπόριο διάφορων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. 20595900 Παραγωγή διαφόρων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. 46711303 Χονδρικό εμπόριο άλλων ελαφρών ελαίων πετρελαίου, ελαφρών παρασκευασμάτων π.δ.κ.α. 46751208 Χονδρικό εμπόριο άκυκλων υδρογονανθράκων 46751212 Χονδρικό εμπόριο αλογονωμένων ή θειούχων ενώσεων των μη μεταλλικών στοιχείων 46751216 Χονδρικό εμπόριο αρωματικών πολυκαρβοξυλικών και καρβοξυλικών οξέων με πρόσθετες οξυγονούχες ομάδες και παραγώγων τους, εκτός από το σαλικυλικό οξύ και τα άλατα του 46751219 Χονδρικό εμπόριο βιομηχανικών μονοκαρβοξυλικών λιπαρών οξέων, όξινων ελαίων από ραφινάρισμα 46751224 Χονδρικό εμπόριο διολών, πολυαλκοολών, κυκλικών αλκοολών και παραγώγων τους 46751231 Χονδρικό εμπόριο ενώσεων με κετονικές και κινονικές ομάδες 46751232 Χονδρικό εμπόριο ετεροκυκλικών ενώσεων π.δ.κ.α. 46751235 Χονδρικό εμπόριο κυκλικών υδρογονανθράκων 46751245 Χονδρικό εμπόριο οξυγονούχων αμινικών ενώσεων, εκτός από τη λυσίνη και το γλουταμινικό οξύ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46751223 Χονδρικό εμπόριο διάφορων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. check
2 20595900 Παραγωγή διαφόρων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.  
3 46751208 Χονδρικό εμπόριο άκυκλων υδρογονανθράκων  
4 46711303 Χονδρικό εμπόριο άλλων ελαφρών ελαίων πετρελαίου, ελαφρών παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.  
5 46751212 Χονδρικό εμπόριο αλογονωμένων ή θειούχων ενώσεων των μη μεταλλικών στοιχείων  
6 46751216 Χονδρικό εμπόριο αρωματικών πολυκαρβοξυλικών και καρβοξυλικών οξέων με πρόσθετες οξυγονούχες ομάδες και παραγώγων τους, εκτός από το σαλικυλικό οξύ και τα άλατα του  
7 46751219 Χονδρικό εμπόριο βιομηχανικών μονοκαρβοξυλικών λιπαρών οξέων, όξινων ελαίων από ραφινάρισμα  
8 46751224 Χονδρικό εμπόριο διολών, πολυαλκοολών, κυκλικών αλκοολών και παραγώγων τους  
9 46751231 Χονδρικό εμπόριο ενώσεων με κετονικές και κινονικές ομάδες  
10 46751232 Χονδρικό εμπόριο ετεροκυκλικών ενώσεων π.δ.κ.α.  
11 46751235 Χονδρικό εμπόριο κυκλικών υδρογονανθράκων  
12 46751245 Χονδρικό εμπόριο οξυγονούχων αμινικών ενώσεων, εκτός από τη λυσίνη και το γλουταμινικό οξύ  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121