Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
Διεύθυνση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 116 & 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ, 18535,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104580550
FAX: 2104280250
Ιστοσελίδα: www.egnatiabank.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες τραπεζών Υπηρεσίες καταθέσεων από εταιρικούς και θεσμικούς καταθέτες Υπηρεσίες καταθέσεων από άλλους καταθέτες Υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων προς επιχειρήσεις από νομισματικά ιδρύματα Υπηρεσίες χορήγησης καταναλωτικών πιστώσεων από νομισματικά ιδρύματα Υπηρεσίες χορήγησης ενυπόθηκων στεγαστικών πιστώσεων από νομισματικά ιδρύματα Υπηρεσίες χορήγησης ενυπόθηκων μη στεγαστικών πιστώσεων από νομισματικά ιδρύματα Υπηρεσίες χορήγησης μη ενυπόθηκων εμπορικών πιστώσεων από νομισματικά ιδρύματα Υπηρεσίες πιστωτικών καρτών από νομισματικά ιδρύματα Άλλες υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων από νομισματικά ιδρύματα Υπηρεσίες μίσθωσης χρηματοθυρίδων σε τράπεζες Υπηρεσίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (factoring - forfaiting) Υπηρεσίες πώλησης έντοκων γραμματίων Υπηρεσίες πώλησης ομολόγων Υπηρεσίες φύλαξης χρεογράφων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 64191204 Υπηρεσίες τραπεζών check
2 64192900 Άλλες υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων από νομισματικά ιδρύματα  
3 64191200 Υπηρεσίες καταθέσεων από άλλους καταθέτες  
4 64191100 Υπηρεσίες καταθέσεων από εταιρικούς και θεσμικούς καταθέτες  
5 64193001 Υπηρεσίες μίσθωσης χρηματοθυρίδων σε τράπεζες  
6 64192600 Υπηρεσίες πιστωτικών καρτών από νομισματικά ιδρύματα  
7 64991901 Υπηρεσίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (factoring - forfaiting)  
8 66121104 Υπηρεσίες πώλησης έντοκων γραμματίων  
9 66121106 Υπηρεσίες πώλησης ομολόγων  
10 66199902 Υπηρεσίες φύλαξης χρεογράφων  
11 64192400 Υπηρεσίες χορήγησης ενυπόθηκων μη στεγαστικών πιστώσεων από νομισματικά ιδρύματα  
12 64192300 Υπηρεσίες χορήγησης ενυπόθηκων στεγαστικών πιστώσεων από νομισματικά ιδρύματα  
13 64192200 Υπηρεσίες χορήγησης καταναλωτικών πιστώσεων από νομισματικά ιδρύματα  
14 64192500 Υπηρεσίες χορήγησης μη ενυπόθηκων εμπορικών πιστώσεων από νομισματικά ιδρύματα  
15 64192100 Υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων προς επιχειρήσεις από νομισματικά ιδρύματα  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121