Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Α. & Π. ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ADAMS HYDRAULICS
Διεύθυνση: ΚΑΣΤΟΡΟΣ 36, 18545,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104171250
FAX: 2104171251
e-mail: hmt@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.pcci.gr/evep/kotsampasis
Νομική μορφή: Ο.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
Χονδρικό εμπόριο μερών αντλιών και υδραυλικών κινητήρων και κινητήρων πεπιεσμένου αέρα Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων Λιανικό εμπόριο μερών ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων και άλλων οχημάτων, μη μηχανοκίνητων Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων φρεάτων Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης Χονδρικό εμπόριο αντλιών για υγρά, ανυψωτών υγρών Χονδρικό εμπόριο μερών άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης Χονδρικό εμπόριο χυτών εξαρτημάτων, από σίδηρο ή χάλυβα Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους Κατασκευή μερών αντλιών και συμπιεστών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά μηχανήματα προϊόντων (βαρούλκα, πολύσπαστα, γρύλοι κλπ) Χονδρικό εμπόριο μερών αντλιών, μερών ανυψωτών υγρών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστημάτων, άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων) Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων και μερών του
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46691945 Χονδρικό εμπόριο μερών αντλιών και υδραυλικών κινητήρων και κινητήρων πεπιεσμένου αέρα check
2 42212402 Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων φρεάτων  
3 28221000 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων και μερών του  
4 28133000 Κατασκευή μερών αντλιών και συμπιεστών  
5 45321222 Λιανικό εμπόριο μερών ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων και άλλων οχημάτων, μη μηχανοκίνητων  
6 33121500 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων  
7 33121503 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά μηχανήματα προϊόντων (βαρούλκα, πολύσπαστα, γρύλοι κλπ)  
8 33121200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστημάτων, άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων)  
9 43221108 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή  
10 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους  
11 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης  
12 46691912 Χονδρικό εμπόριο αντλιών για υγρά, ανυψωτών υγρών  
13 46691944 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
14 46691946 Χονδρικό εμπόριο μερών αντλιών, μερών ανυψωτών υγρών  
15 46721337 Χονδρικό εμπόριο χυτών εξαρτημάτων, από σίδηρο ή χάλυβα  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119