Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΑΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΠΑΛΑΤΣΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - PALATSIDIS S.A
Διεύθυνση: ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 15 ΘΕΣΗ ΜΠΡΕΚΙ, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105577135
FAX: 2105577278
e-mail: palademi@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.cranes-palatsidis.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα οχήματα ή εγκαταστημένους γερανούς Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων μηχανημάτων εξόρυξης, για κατασκευαστικά έργα και για έργα πολιτικού μηχανικού Χονδρικό εμπόριο μερών εξοπλισμού ανύψωσης και μετακίνησης υλικών Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων Υπηρεσίες ενοικίασης γερανού, χωρίς χειριστή Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών, και μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού Χονδρικό εμπόριο φορτωτήρων, γερανών, κινητών ανυψωτικών πλαισίων, γερανογεφυρών και γερανοφόρων οχημάτων κατασκευών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52241903 Υπηρεσίες μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα οχήματα ή εγκαταστημένους γερανούς check
2 52241900 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων  
3 77321002 Υπηρεσίες ενοικίασης γερανού, χωρίς χειριστή  
4 77321000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών, και μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού  
5 46691307 Χονδρικό εμπόριο μερών εξοπλισμού ανύψωσης και μετακίνησης υλικών  
6 46631010 Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων μηχανημάτων εξόρυξης, για κατασκευαστικά έργα και για έργα πολιτικού μηχανικού  
7 46691310 Χονδρικό εμπόριο φορτωτήρων, γερανών, κινητών ανυψωτικών πλαισίων, γερανογεφυρών και γερανοφόρων οχημάτων κατασκευών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119