Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΤΛΙΕΣ - ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΒΙΟΠ Α.Ε.
Διεύθυνση: Κ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1-3, 18545,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104133918
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Χονδρικό εμπόριο άλλων εργαλείων χειρός Χονδρικό εμπόριο διάφορων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων Λιανικό εμπόριο υδραυλικών ειδών Χονδρικό εμπόριο άλλων εργαλείων Χονδρικό εμπόριο αντλιών κενού Χονδρικό εμπόριο αντλιών για υγρά, ανυψωτών υγρών Λιανικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων χειρός Χονδρικό εμπόριο φυγοκεντρικών αντλιών για υγρά, άλλων αντλιών και ανυψωτών υγρών Λιανικό εμπόριο διάφορων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46741302 Χονδρικό εμπόριο άλλων εργαλείων χειρός check
2 47524903 Λιανικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες  
3 47524701 Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων  
4 47524702 Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων χειρός  
5 47524206 Λιανικό εμπόριο διάφορων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.  
6 47524507 Λιανικό εμπόριο υδραυλικών ειδών  
7 46741301 Χονδρικό εμπόριο άλλων εργαλείων  
8 46691912 Χονδρικό εμπόριο αντλιών για υγρά, ανυψωτών υγρών  
9 46691914 Χονδρικό εμπόριο αντλιών κενού  
10 46751223 Χονδρικό εμπόριο διάφορων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.  
11 46691959 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.  
12 46692014 Χονδρικό εμπόριο φυγοκεντρικών αντλιών για υγρά, άλλων αντλιών και ανυψωτών υγρών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121