Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΤΡΟΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: TROIA SHIPPING LTD
Διεύθυνση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 102-104, 18535,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104223591, 2104223594
FAX: 2104223368
e-mail: info@troiashipping.com
Ιστοσελίδα: http://www.pcci.gr/evep/troia
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46901009 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας πλοίων με διάφορα είδη 22193000 Κατασκευή αγωγών, σωλήνων και μάνικων, από βουλκανισμένο ελαστικό εκτός του σκληρού ελαστικού 25112000 Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους 28112200 Κατασκευή υδραυλικών στροβίλων και υδραυλικών τροχών 28112400 Κατασκευή ανεμογεννητριών 30110000 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών 33111200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μεταλλικών δεξαμενών, ταμιευτήρων και δοχείων 33120000 Επισκευή μηχανημάτων 33121100 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και των δικύκλων 33121101 Υπηρεσίες επισκευής κινητήρων και στροβίλων πλοίων 33121500 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 33121503 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά μηχανήματα προϊόντων (βαρούλκα, πολύσπαστα, γρύλοι κλπ) 33121504 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά συστήματα προϊόντων (γερανοί, αρπάγες, κάδοι ανύψωσης, κλαρκ κλπ) 33121800 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 33122100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 33130000 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 33131900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού 33140000 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού 33150000 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών 33151001 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης 33151002 Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων 33170000 Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών 33200000 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 33205000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού 35121000 Υπηρεσίες μετάδοσης ηλεκτρικού ρεύματος 38116900 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 43221107 Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων 43221108 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή 43221109 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς υλικά 43221202 Κατασκευαστικές εργασίες μη ηλεκτρικού εξοπλισμού θέρμανσης (κατασκευή σωληνώσεων, αεραγωγών και συναφείς εργασίες με λαμαρίνα) 43221203 Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ελέγχου κεντρικής θέρμανσης 43221204 Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 43291102 Εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων 43291105 Εργασίες πυριμαχοποίησης κτιρίων ή άλλων κατασκευών 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων 43320000 Ξυλουργικές εργασίες 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 43332902 Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με παρκέτα 43332903 Εργασίες κατασκευής πατωμάτων 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 43991002 Εργασίες στεγάνωσης του εσωτερικού μέρους κατασκευών και άλλων υπόγειων κατασκευών 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά 45110000 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 45190000 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 45200000 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 45310000 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 45400000 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους 46190000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 46520000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 46610000 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών 46620000 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών 46630000 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού 46690000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 46691106 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών μηχανών πλοίων 46691551 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική 46720000 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων 46730000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 46740000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 46901003 Χονδρικό εμπόριο βιολογικών ειδών 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων 49411905 Υπηρεσίες μεταφοράς αυτοκινήτων 49411906 Υπηρεσίες μεταφοράς βαρέων μηχανημάτων (με πλατφόρμα) 50200000 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 52240000 Διακίνηση φορτίων 52241903 Υπηρεσίες μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα οχήματα ή εγκαταστημένους γερανούς 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 71201904 Υπηρεσίες χημικών τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων σε βιομηχανικές διαδικασίες 72192903 Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43211003 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών 43211001 Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων 42992900 Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 42991900 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 42912001 Εργασίες βυθοκόρησης (αφαίρεσης βράχων και λάσπης) 42221301 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικά έργα 42212402 Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων φρεάτων 42212402 Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων φρεάτων 42112006 Κατασκευή πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων κλπ 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ 42112001 Εργασίες επίστρωσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων 43991001 Εργασίες στεγάνωσης σε επίπεδες στέγες και σε εξώστες 43332901 Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με ασφαλτικά πλακίδια 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46901009 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας πλοίων με διάφορα είδη check
2 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  
3 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
4 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά  
5 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά  
6 42991900 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
7 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων  
8 42221301 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικά έργα  
9 52240000 Διακίνηση φορτίων  
10 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
11 33200000 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού  
12 46190000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών  
13 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
14 33140000 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού  
15 33130000 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού  
16 33170000 Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών  
17 33150000 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών  
18 33120000 Επισκευή μηχανημάτων  
19 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων  
20 42912001 Εργασίες βυθοκόρησης (αφαίρεσης βράχων και λάσπης)  
21 43332901 Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με ασφαλτικά πλακίδια  
22 43332902 Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με παρκέτα  
23 43211001 Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων  
24 42212402 Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων φρεάτων  
25 42212402 Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων φρεάτων  
26 42112001 Εργασίες επίστρωσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων  
27 43291102 Εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων  
28 43332903 Εργασίες κατασκευής πατωμάτων  
29 43291105 Εργασίες πυριμαχοποίησης κτιρίων ή άλλων κατασκευών  
30 43991001 Εργασίες στεγάνωσης σε επίπεδες στέγες και σε εξώστες  
31 43991002 Εργασίες στεγάνωσης του εσωτερικού μέρους κατασκευών και άλλων υπόγειων κατασκευών  
32 50200000 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων  
33 42992900 Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
34 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
35 43221202 Κατασκευαστικές εργασίες μη ηλεκτρικού εξοπλισμού θέρμανσης (κατασκευή σωληνώσεων, αεραγωγών και συναφείς εργασίες με λαμαρίνα)  
36 22193000 Κατασκευή αγωγών, σωλήνων και μάνικων, από βουλκανισμένο ελαστικό εκτός του σκληρού ελαστικού  
37 28112400 Κατασκευή ανεμογεννητριών  
38 25112000 Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους  
39 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ  
40 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων  
41 42112006 Κατασκευή πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων κλπ  
42 28112200 Κατασκευή υδραυλικών στροβίλων και υδραυλικών τροχών  
43 30110000 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών  
44 43320000 Ξυλουργικές εργασίες  
45 45190000 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων  
46 45110000 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
47 45400000 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους  
48 45200000 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων  
49 43221107 Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων  
50 38116900 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα  
51 33205000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού  
52 43221203 Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ελέγχου κεντρικής θέρμανσης  
53 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών  
54 43211003 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών  
55 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
56 33121504 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά συστήματα προϊόντων (γερανοί, αρπάγες, κάδοι ανύψωσης, κλαρκ κλπ)  
57 33131900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού  
58 33122100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων  
59 33121500 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων  
60 33111200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μεταλλικών δεξαμενών, ταμιευτήρων και δοχείων  
61 33121503 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά μηχανήματα προϊόντων (βαρούλκα, πολύσπαστα, γρύλοι κλπ)  
62 33151001 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης  
63 33121800 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης  
64 33121101 Υπηρεσίες επισκευής κινητήρων και στροβίλων πλοίων  
65 43221108 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή  
66 43221109 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς υλικά  
67 72192903 Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική  
68 33151002 Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων  
69 35121000 Υπηρεσίες μετάδοσης ηλεκτρικού ρεύματος  
70 52241903 Υπηρεσίες μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα οχήματα ή εγκαταστημένους γερανούς  
71 49411905 Υπηρεσίες μεταφοράς αυτοκινήτων  
72 49411906 Υπηρεσίες μεταφοράς βαρέων μηχανημάτων (με πλατφόρμα)  
73 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους  
74 43221204 Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης  
75 33121100 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και των δικύκλων  
76 71201904 Υπηρεσίες χημικών τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων σε βιομηχανικές διαδικασίες  
77 46690000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  
78 46691106 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών μηχανών πλοίων  
79 46901003 Χονδρικό εμπόριο βιολογικών ειδών  
80 46610000 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών  
81 46630000 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού  
82 46620000 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών  
83 46520000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
84 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
85 45310000 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  
86 46720000 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων  
87 46691551 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική  
88 46730000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής  
89 46740000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  
90 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121