Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Διεύθυνση: ΑΘΗΝΩΝ 7, 18540,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
FAX: 2104113248
e-mail: centerpumps@hotmail.com
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Χονδρικό εμπόριο αντλιών για υγρά (εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήματα), εκτός των αντλιών σκυροδέματος Χονδρικό εμπόριο αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυμπιεστών και άλλων αεριοσυμπιεστών Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός Χονδρικό εμπόριο καρφιών, προκών, πινεζών, συνδετήρων και παρόμοιων ειδών Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών για την κατεργασία άλλων υλικών Επισκευή μηχανημάτων Χονδρικό εμπόριο μερών γεννητριών αερίου ή νερού Λιανικό εμπόριο αντλιών κενού Λιανικό εμπόριο αντλιών για υγρά, περιλαμβανομένων των αντλιών σκυροδέματος, εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήματα Λιανικό εμπόριο ηλεκτρομηχανικών εργαλείων χειρός, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα (εκτός από κλαδευτικές ψαλίδες φρακτών, ψαλίδες κοπής χλοοτάπητα, μηχανές κοπής των άκρων της χλόης)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46691913 Χονδρικό εμπόριο αντλιών για υγρά (εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήματα), εκτός των αντλιών σκυροδέματος check
2 33120000 Επισκευή μηχανημάτων  
3 47524701 Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων  
4 47788806 Λιανικό εμπόριο αντλιών για υγρά, περιλαμβανομένων των αντλιών σκυροδέματος, εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήματα  
5 47788807 Λιανικό εμπόριο αντλιών κενού  
6 47524714 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρομηχανικών εργαλείων χειρός, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα (εκτός από κλαδευτικές ψαλίδες φρακτών, ψαλίδες κοπής χλοοτάπητα, μηχανές κοπής των άκρων της χλόης)  
7 46691906 Χονδρικό εμπόριο αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυμπιεστών και άλλων αεριοσυμπιεστών  
8 46621900 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών για την κατεργασία άλλων υλικών  
9 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός  
10 46741105 Χονδρικό εμπόριο καρφιών, προκών, πινεζών, συνδετήρων και παρόμοιων ειδών  
11 46691947 Χονδρικό εμπόριο μερών γεννητριών αερίου ή νερού  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121