Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: CARGΟ GROUP LOGISTICS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: CARGO GROUP LOGISTICS Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΜΑΓΟΥΛΑ, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105598070
FAX: 2105598074
e-mail: info@cargogroup.gr
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων
2 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης  
3 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή  
4 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA