Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ
Διεύθυνση: ΜΕΘΩΝΗΣ 34, 18545,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104204991
FAX: 2104204993
e-mail: ntechnodomiki@yahoo.gr
Ιστοσελίδα: http://www.naftiliakitechnodomikiepe.com
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών Ναυπήγηση άλλων πλωτών κατασκευών (συμπεριλαμβανομένων των σχεδιών, πλωτών δεξαμενών, στεγανών κιβωτίων, προσδετήρων πλοίων, σημαντήρων, πλωτών υφαλοδεικτών) Υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης σε εσωτερικά ύδατα Υπηρεσίες ναυλομεσιτών Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους Θαλάσσιες και παράκτιες μεταφορές ξηρών εμπορευμάτων χύδην
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 42912000 Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές check
2 50201500 Θαλάσσιες και παράκτιες μεταφορές ξηρών εμπορευμάτων χύδην  
3 30115000 Ναυπήγηση άλλων πλωτών κατασκευών (συμπεριλαμβανομένων των σχεδιών, πλωτών δεξαμενών, στεγανών κιβωτίων, προσδετήρων πλοίων, σημαντήρων, πλωτών υφαλοδεικτών)  
4 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών  
5 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους  
6 52291100 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών  
7 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων  
8 50402200 Υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης σε εσωτερικά ύδατα  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119