Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Σ. ΜΙΧΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
Διακριτικός τίτλος: TETRAS-TETRASYNTHESIS
Διεύθυνση: ΠΡΩΤΕΩΣ 4, 14569,
Δήμος: ΑΝΟΙΞΕΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104823450, 2104815994
FAX: 2104826705
e-mail: info@tetrasconsult.gr
Νομική μορφή: Ε.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης Άλλες ποικίλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού - σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα μαθηματικά Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις κοινωνικές επιστήμες Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α. Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης check
2 82991900 Άλλες ποικίλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.  
3 74901200 Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες  
4 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
5 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
6 85591300 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
7 72191100 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα μαθηματικά  
8 72201000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις κοινωνικές επιστήμες  
9 71121701 Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού - σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών  
10 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
11 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
12 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121