Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: XTRANSMART ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: XTRANSMART A.E
Διεύθυνση: ΑΓ. ΑΝΝΑΣ 71, 18233,
Δήμος: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2103458313-2103424506
FAX: 2103426593
e-mail: natassastav@windowslive.com
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων Υπηρεσίες οδικών μεταφορών ξηρών εμπορευμάτων χύδην Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή Υπηρεσίες μετακόμισης για νοικοκυριά Υπηρεσίες μεταφοράς οικοσκευών Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων Υπηρεσίες τακτικής εναέριας μεταφοράς με εμπορευματοκιβώτια Υπηρεσίες αποθήκευσης Διακίνηση φορτίων Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α. Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων Υπηρεσίες ταχυμεταφορών πολλαπλής φύσης Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς άλλων εμπορευμάτων χύδην υγρών ή αέριων προϊόντων με βυτιοφόρα οχήματα ή ημιρυμουλκούμενα Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό ιδιοκτήτη Υπηρεσίες οδικών μεταφορών επιστολών και δεμάτων Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό ιδιοκτήτη Υπηρεσίες μη τακτικών χερσαίων μεταφορών επιβατών Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων Άλλες υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών Υπηρεσίες πρακτόρευσης εναέριων μεταφορών Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων Πληροφοριακές υπηρεσίες ελέγχου λογαριασμών και τιμής ναύλων Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς επιστολών και δεμάτων Τακτικές εναέριες μεταφορές άλλων εμπορευμάτων Μη τακτικές εναέριες μεταφορές άλλων εμπορευμάτων Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα) Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, περιλαμβανομένων των προϊόντων πετρελαίου, με βυτιοφόρα οχήματα ή ημιρυμουλκούμενα
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων check
2 52241200 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων  
3 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων  
4 52240000 Διακίνηση φορτίων  
5 51211400 Μη τακτικές εναέριες μεταφορές άλλων εμπορευμάτων  
6 49411901 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό ιδιοκτήτη  
7 49411902 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
8 49411903 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό ιδιοκτήτη  
9 49411904 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
10 74901100 Πληροφοριακές υπηρεσίες ελέγχου λογαριασμών και τιμής ναύλων  
11 51211300 Τακτικές εναέριες μεταφορές άλλων εμπορευμάτων  
12 53201101 Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων  
13 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης  
14 52292001 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων  
15 70221203 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών  
16 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών  
17 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων  
18 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή  
19 51211000 Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων  
20 51211200 Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς επιστολών και δεμάτων  
21 49412000 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή  
22 50101000 Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών  
23 49421100 Υπηρεσίες μετακόμισης για νοικοκυριά  
24 49421101 Υπηρεσίες μεταφοράς οικοσκευών  
25 49393000 Υπηρεσίες μη τακτικών χερσαίων μεταφορών επιβατών  
26 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων  
27 49411300 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς άλλων εμπορευμάτων χύδην υγρών ή αέριων προϊόντων με βυτιοφόρα οχήματα ή ημιρυμουλκούμενα  
28 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων  
29 49411100 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία  
30 49411200 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, περιλαμβανομένων των προϊόντων πετρελαίου, με βυτιοφόρα οχήματα ή ημιρυμουλκούμενα  
31 49411800 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών επιστολών και δεμάτων  
32 49411400 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα)  
33 49411500 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών ξηρών εμπορευμάτων χύδην  
34 74901000 Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α.  
35 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων  
36 52291906 Υπηρεσίες πρακτόρευσης εναέριων μεταφορών  
37 49201000 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων  
38 82921005 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων  
39 51211100 Υπηρεσίες τακτικής εναέριας μεταφοράς με εμπορευματοκιβώτια  
40 53201100 Υπηρεσίες ταχυμεταφορών πολλαπλής φύσης  
41 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων  
42 52241201 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121