Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: BUREAU VERITAS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: BUREAU VERITAS HELLAS M.A.E
Διεύθυνση: ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 23, 18545,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104063000, 2104063100
FAX: 2104063118, 2104063145
e-mail: grc_scscer@gr.bureauveritas.com
Ιστοσελίδα: http://www.bureauveritas.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71201903 Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγμάτων κλπ 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 74902000 Άλλες επαγγελματικές, τεχνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71201903 Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγμάτων κλπ check
2 74902000 Άλλες επαγγελματικές, τεχνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.  
3 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων  
4 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119