Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: P. M. SYNTHESIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διακριτικός τίτλος: P. M. SYNTHESIS ΑΒΕΕ
Διεύθυνση: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΣΗ ΣΤΕΡΝΑ, 19018,
Δήμος: ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105559053-4
FAX: 2105555660
e-mail: info@pmsynthesis.com
Ιστοσελίδα: http://www.pmsynthesis.com
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 27402400 Κατασκευή φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και παρόμοιων ειδών 18121900 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α. 22221300 Κατασκευή κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες 22290000 Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων 23910000 Παραγωγή λειαντικών προϊόντων 25734000 Κατασκευή εναλλάξιμων εργαλείων για εργαλεία χειρός ή για εργαλειομηχανές, που είτε λειτουργούν με ρεύμα είτε χωρίς ρεύμα 27404000 Κατασκευή μερών λαμπτήρων και φωτιστικού εξοπλισμού 28414000 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για εργαλειομηχανές κατεργασίας μετάλλων 31011000 Κατασκευή επίπλων γραφείων και καταστημάτων και μερών τους 31091000 Κατασκευή άλλων επίπλων και μερών τους 35111003 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 43291901 Εργασίες εγκατάστασης σημάτων (φωτεινών ή όχι) 43321004 Εργασίες τοποθέτησης κινητών χωρισμάτων και ψευδοροφών σε κατασκευές 43321010 Εργασίες τοποθέτησης τεντών και στεγάστρων 46411324 Χονδρικό εμπόριο τεντών και παρόμοιων ειδών 46471100 Χονδρικό εμπόριο οικιακών επίπλων 46471108 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλων οικιακών επίπλων 46471110 Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- επίπλων και μικροεπίπλων 46471111 Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων γενικά 46471211 Χονδρικό εμπόριο φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και παρόμοιων ειδών 46621207 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων για εργαλειομηχανές κατεργασίας μετάλλου 46650000 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου 46691520 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών μετασχηματιστών 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων 46691940 Χονδρικό εμπόριο λειαντικών προϊόντων 46731607 Χονδρικό εμπόριο άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, κυψελώδεις για κατασκευές 46731608 Χονδρικό εμπόριο άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, μη κυψελώδεις για κατασκευές 46731660 Χονδρικό εμπόριο ψευδοροφών και χωρισμάτων 46741304 Χονδρικό εμπόριο εναλλακτικών εργαλείων για εργαλεία χειρός, που είτε λειτουργούν με ρεύμα, είτε χωρίς ρεύμα, ή για εργαλειομηχανές 46761902 Χονδρικό εμπόριο ακρυλικών φύλλων 46761903 Χονδρικό εμπόριο άλλων αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων, ταινιών, σε ρολά και άλλες ταινίες σε επίπεδες μορφές από πλαστικές ύλες π.δ.κ.α. 46761910 Χονδρικό εμπόριο αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων, ταινιών, σε ρολά και άλλες επίπεδες μορφές από πλαστικές ύλες, πλάτους >= 20 cm 47524706 Λιανικό εμπόριο εναλλακτικών εργαλείων για εργαλεία χειρός, που είτε λειτουργούν με ρεύμα, είτε χωρίς ρεύμα, ή για εργαλειομηχανές 47524901 Λιανικό εμπόριο ακρυλικών φύλλων 47545403 Λιανικό εμπόριο άλλων μετασχηματιστών, με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος >= 16 kVA 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων 47595615 Λιανικό εμπόριο φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και παρόμοιων ειδών 47595820 Λιανικό εμπόριο κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 27402400 Κατασκευή φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και παρόμοιων ειδών check
2 18121900 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α.  
3 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
4 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
5 43291901 Εργασίες εγκατάστασης σημάτων (φωτεινών ή όχι)  
6 43321004 Εργασίες τοποθέτησης κινητών χωρισμάτων και ψευδοροφών σε κατασκευές  
7 43321010 Εργασίες τοποθέτησης τεντών και στεγάστρων  
8 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
9 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
10 31091000 Κατασκευή άλλων επίπλων και μερών τους  
11 22290000 Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων  
12 25734000 Κατασκευή εναλλάξιμων εργαλείων για εργαλεία χειρός ή για εργαλειομηχανές, που είτε λειτουργούν με ρεύμα είτε χωρίς ρεύμα  
13 31011000 Κατασκευή επίπλων γραφείων και καταστημάτων και μερών τους  
14 22221300 Κατασκευή κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες  
15 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
16 28414000 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για εργαλειομηχανές κατεργασίας μετάλλων  
17 27404000 Κατασκευή μερών λαμπτήρων και φωτιστικού εξοπλισμού  
18 47524901 Λιανικό εμπόριο ακρυλικών φύλλων  
19 47545403 Λιανικό εμπόριο άλλων μετασχηματιστών, με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος >= 16 kVA  
20 47524706 Λιανικό εμπόριο εναλλακτικών εργαλείων για εργαλεία χειρός, που είτε λειτουργούν με ρεύμα, είτε χωρίς ρεύμα, ή για εργαλειομηχανές  
21 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων  
22 47595820 Λιανικό εμπόριο κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες  
23 47595615 Λιανικό εμπόριο φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και παρόμοιων ειδών  
24 35111003 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας  
25 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα  
26 23910000 Παραγωγή λειαντικών προϊόντων  
27 46471110 Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- επίπλων και μικροεπίπλων  
28 46761902 Χονδρικό εμπόριο ακρυλικών φύλλων  
29 46761903 Χονδρικό εμπόριο άλλων αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων, ταινιών, σε ρολά και άλλες ταινίες σε επίπεδες μορφές από πλαστικές ύλες π.δ.κ.α.  
30 46731607 Χονδρικό εμπόριο άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, κυψελώδεις για κατασκευές  
31 46731608 Χονδρικό εμπόριο άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, μη κυψελώδεις για κατασκευές  
32 46761910 Χονδρικό εμπόριο αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων, ταινιών, σε ρολά και άλλες επίπεδες μορφές από πλαστικές ύλες, πλάτους >= 20 cm  
33 46741304 Χονδρικό εμπόριο εναλλακτικών εργαλείων για εργαλεία χειρός, που είτε λειτουργούν με ρεύμα, είτε χωρίς ρεύμα, ή για εργαλειομηχανές  
34 46650000 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου  
35 46691520 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών μετασχηματιστών  
36 46691940 Χονδρικό εμπόριο λειαντικών προϊόντων  
37 46471108 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλων οικιακών επίπλων  
38 46621207 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων για εργαλειομηχανές κατεργασίας μετάλλου  
39 46471111 Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων γενικά  
40 46471100 Χονδρικό εμπόριο οικιακών επίπλων  
41 46411324 Χονδρικό εμπόριο τεντών και παρόμοιων ειδών  
42 46471211 Χονδρικό εμπόριο φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και παρόμοιων ειδών  
43 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  
44 46731660 Χονδρικό εμπόριο ψευδοροφών και χωρισμάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121