Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΟΔΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε
Διεύθυνση: ΡΟΥΣΒΕΛΤ 30, 18120,
Δήμος: ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104972607
FAX: 2104949829
e-mail: odeysis@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.pcci.gr/evep/odeusi
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων 42912000 Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού 42992200 Κατασκευαστικές εργασίες δομικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα 43111000 Εργασίες κατεδάφισης 43130000 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων 43291100 Εργασίες μόνωσης 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων 43320000 Ξυλουργικές εργασίες 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών 43911100 Εργασίες κατασκευής πλαισίων στεγών 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις check
2 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων  
3 43130000 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις  
4 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
5 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων  
6 43911100 Εργασίες κατασκευής πλαισίων στεγών  
7 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών  
8 43111000 Εργασίες κατεδάφισης  
9 43291100 Εργασίες μόνωσης  
10 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού  
11 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων  
12 42912000 Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές  
13 42992200 Κατασκευαστικές εργασίες δομικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα  
14 43320000 Ξυλουργικές εργασίες  
15 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων  
16 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
17 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
18 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121