Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΜΠΑΤΑΛΑ ΒΙΠΕ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2102836003
FAX: 2104210132
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης Υπηρεσίες πλυσίματος, γυαλίσματος οχημάτων και παρόμοιες υπηρεσίες Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σκουπών και βουρτσών Χονδρικό εμπόριο σκουπών και βουρτσών, για την οικιακή καθαριότητα Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων Χονδρικό εμπόριο άλλων βουρτσών π.δ.κ.α. Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 33122000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης check
2 46181908 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σκουπών και βουρτσών  
3 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
4 81291100 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ)  
5 45203000 Υπηρεσίες πλυσίματος, γυαλίσματος οχημάτων και παρόμοιες υπηρεσίες  
6 46493902 Χονδρικό εμπόριο άλλων βουρτσών π.δ.κ.α.  
7 46493924 Χονδρικό εμπόριο σκουπών και βουρτσών, για την οικιακή καθαριότητα  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121