Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ
Διεύθυνση: Λ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ , 18900,
Δήμος: ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104640271, 2104629300, 2104627013, 6973736472
FAX: 2104644020, 2104619565
e-mail: gram@zitakat.gr;nlenis@saronis.gr
Ιστοσελίδα: http://www.zitakat.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 42111000 Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων 01611005 Υπηρεσίες καθαρισμού χωραφιών από άχρηστα υλικά 01611006 Υπηρεσίες καταπολέμησης ζιζανίων και επιβλαβών για τη γεωργία εντόμων ή ζώων 01611007 Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών 01611008 Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων άρδευσης 01611013 Υπηρεσίες ψεκασμού φυτών και αγρών 02100000 Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες 02401000 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 02401001 Υπηρεσίες αποφλοίωσης δέντρων 02401002 Υπηρεσίες δασοκομικών απογραφών, αποτίμησης δασικής ξυλείας 02401003 Υπηρεσίες δασολόγου 02401004 Υπηρεσίες κοπής δέντρων 02401006 Υπηρεσίες μεταφοράς κορμών δέντρων 02401007 Υπηρεσίες πυροπροστασίας δάσους 23701102 Εργασίες κοπής μαρμάρων για λογαριασμό τρίτων 23701103 Εργασίες λείανσης μαρμάρων 23701202 Κοπή και κατεργασία τεχνητών μαρμάρων και μωσαϊκών πλακών 25111000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο 33204000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 38112102 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων από ιδιοκτήτες αγροτικών φορτηγών ΙΧ 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων 41202003 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94) 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ 42212200 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών 42212300 Κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων άρδευσης (τάφρων), τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης, μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 42991200 Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 43332101 Εργασίες εσωτερικής διακόσμησης με μάρμαρο, γρανίτη ή σχιστόλιθο 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών 45321232 Λιανικό εμπόριο φίλτρων λαδιού, φίλτρων βενζίνης και φίλτρων εισαγωγής αέρα για κινητήρες εσωτερικής καύσης, για αυτοκίνητα 46191006 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα 46493309 Χονδρικό εμπόριο ειδών και εξοπλισμού γυμναστικής ή αθλητισμού 47308103 Λιανικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α. 47524942 Λιανικό εμπόριο μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων) 47656700 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους 47767700 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων 47767800 Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων 47788502 Λιανικό εμπόριο άλλων ελαφρών ελαίων πετρελαίου, ελαφρών παρασκευασμάτων π.δ.κ.α. 47788806 Λιανικό εμπόριο αντλιών για υγρά, περιλαμβανομένων των αντλιών σκυροδέματος, εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήματα 47788807 Λιανικό εμπόριο αντλιών κενού 47788808 Λιανικό εμπόριο αρδευτικών συγκροτημάτων 61901000 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 62092000 Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α. 63992000 Παραγωγή πρωτοτύπων συλλογών δεδομένων/ πληροφοριών 71114102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου 71114103 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 74901200 Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες 78301000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού) 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38323902 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 42111000 Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων
2 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  
3 78301000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού  
4 61901000 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  
5 62092000 Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.  
6 41202003 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)  
7 02100000 Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες  
8 46191006 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα  
9 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
10 74901200 Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες  
11 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
12 43332101 Εργασίες εσωτερικής διακόσμησης με μάρμαρο, γρανίτη ή σχιστόλιθο  
13 23701102 Εργασίες κοπής μαρμάρων για λογαριασμό τρίτων  
14 23701103 Εργασίες λείανσης μαρμάρων  
15 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
16 38323902 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
17 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
18 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
19 42212200 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών  
20 42212300 Κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων άρδευσης (τάφρων), τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης, μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων  
21 42991200 Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής  
22 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
23 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ  
24 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
25 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
26 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων  
27 25111000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο  
28 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
29 23701202 Κοπή και κατεργασία τεχνητών μαρμάρων και μωσαϊκών πλακών  
30 47788502 Λιανικό εμπόριο άλλων ελαφρών ελαίων πετρελαίου, ελαφρών παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.  
31 47788806 Λιανικό εμπόριο αντλιών για υγρά, περιλαμβανομένων των αντλιών σκυροδέματος, εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήματα  
32 47788807 Λιανικό εμπόριο αντλιών κενού  
33 47788808 Λιανικό εμπόριο αρδευτικών συγκροτημάτων  
34 47308103 Λιανικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.  
35 47767800 Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων  
36 47767700 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων  
37 47524942 Λιανικό εμπόριο μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων)  
38 47656700 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους  
39 45321232 Λιανικό εμπόριο φίλτρων λαδιού, φίλτρων βενζίνης και φίλτρων εισαγωγής αέρα για κινητήρες εσωτερικής καύσης, για αυτοκίνητα  
40 63992000 Παραγωγή πρωτοτύπων συλλογών δεδομένων/ πληροφοριών  
41 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών  
42 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
43 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων  
44 38112102 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων από ιδιοκτήτες αγροτικών φορτηγών ΙΧ  
45 02401001 Υπηρεσίες αποφλοίωσης δέντρων  
46 02401002 Υπηρεσίες δασοκομικών απογραφών, αποτίμησης δασικής ξυλείας  
47 02401003 Υπηρεσίες δασολόγου  
48 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)  
49 33204000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού  
50 71114102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου  
51 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας  
52 01611005 Υπηρεσίες καθαρισμού χωραφιών από άχρηστα υλικά  
53 01611006 Υπηρεσίες καταπολέμησης ζιζανίων και επιβλαβών για τη γεωργία εντόμων ή ζώων  
54 01611007 Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών  
55 02401004 Υπηρεσίες κοπής δέντρων  
56 01611008 Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων άρδευσης  
57 02401006 Υπηρεσίες μεταφοράς κορμών δέντρων  
58 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
59 02401007 Υπηρεσίες πυροπροστασίας δάσους  
60 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
61 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
62 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
63 71114103 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης  
64 01611013 Υπηρεσίες ψεκασμού φυτών και αγρών  
65 02401000 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες  
66 46493309 Χονδρικό εμπόριο ειδών και εξοπλισμού γυμναστικής ή αθλητισμού  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA