Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ
Διεύθυνση: Λ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ , 18900,
Δήμος: ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104640271, 2104629300, 2104627013, 6973736472
FAX: 2104644020, 2104619565
e-mail: gram@zitakat.gr;nlenis@saronis.gr
Ιστοσελίδα: http://www.zitakat.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 42111000 Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων 81211003 Υπηρεσίες καθαριστή οικιών και άλλων χώρων 01611006 Υπηρεσίες καταπολέμησης ζιζανίων και επιβλαβών για τη γεωργία εντόμων ή ζώων 01611007 Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών 01611008 Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων άρδευσης 01611013 Υπηρεσίες ψεκασμού φυτών και αγρών 02100000 Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες 02401000 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 02401001 Υπηρεσίες αποφλοίωσης δέντρων 02401002 Υπηρεσίες δασοκομικών απογραφών, αποτίμησης δασικής ξυλείας 02401003 Υπηρεσίες δασολόγου 02401004 Υπηρεσίες κοπής δέντρων 02401006 Υπηρεσίες μεταφοράς κορμών δέντρων 02401007 Υπηρεσίες πυροπροστασίας δάσους 23701102 Εργασίες κοπής μαρμάρων για λογαριασμό τρίτων 23701103 Εργασίες λείανσης μαρμάρων 23701202 Κοπή και κατεργασία τεχνητών μαρμάρων και μωσαϊκών πλακών 25111000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο 33200000 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 33204000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 38112102 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων από ιδιοκτήτες αγροτικών φορτηγών ΙΧ 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38115000 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38115900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α. 38116900 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 38212200 Άλλες υπηρεσίες ταφής απορριμμάτων 38323902 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων 41202003 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94) 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ 42212200 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών 42212300 Κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων άρδευσης (τάφρων), τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης, μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 42991200 Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 43332101 Εργασίες εσωτερικής διακόσμησης με μάρμαρο, γρανίτη ή σχιστόλιθο 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών 45321232 Λιανικό εμπόριο φίλτρων λαδιού, φίλτρων βενζίνης και φίλτρων εισαγωγής αέρα για κινητήρες εσωτερικής καύσης, για αυτοκίνητα 46191006 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα 46493309 Χονδρικό εμπόριο ειδών και εξοπλισμού γυμναστικής ή αθλητισμού 47308103 Λιανικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α. 47524942 Λιανικό εμπόριο μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων) 47656700 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους 47767700 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων 47767800 Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων 47788502 Λιανικό εμπόριο άλλων ελαφρών ελαίων πετρελαίου, ελαφρών παρασκευασμάτων π.δ.κ.α. 47788806 Λιανικό εμπόριο αντλιών για υγρά, περιλαμβανομένων των αντλιών σκυροδέματος, εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήματα 47788807 Λιανικό εμπόριο αντλιών κενού 47788808 Λιανικό εμπόριο αρδευτικών συγκροτημάτων 52221102 Υπηρεσίες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών 61901000 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 62092000 Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α. 63992000 Παραγωγή πρωτοτύπων συλλογών δεδομένων/ πληροφοριών 71114102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου 71114103 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα 74901200 Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες 78301000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού) 33204200 Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού 36002000 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διανομής νερού μέσω αγωγών 36002002 Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού με φίλτρα ή άλλα μέσα 62011102 Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής 46521200 Χονδρικό εμπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων 46521000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 42111000 Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων check
2 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  
3 78301000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού  
4 38212200 Άλλες υπηρεσίες ταφής απορριμμάτων  
5 61901000 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  
6 62092000 Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.  
7 41202003 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)  
8 02100000 Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες  
9 33200000 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού  
10 46191006 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα  
11 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
12 74901200 Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες  
13 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
14 43332101 Εργασίες εσωτερικής διακόσμησης με μάρμαρο, γρανίτη ή σχιστόλιθο  
15 23701102 Εργασίες κοπής μαρμάρων για λογαριασμό τρίτων  
16 23701103 Εργασίες λείανσης μαρμάρων  
17 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
18 38323902 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
19 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
20 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
21 42212200 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών  
22 42212300 Κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων άρδευσης (τάφρων), τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης, μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων  
23 42991200 Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής  
24 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
25 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ  
26 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
27 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
28 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων  
29 25111000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο  
30 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
31 23701202 Κοπή και κατεργασία τεχνητών μαρμάρων και μωσαϊκών πλακών  
32 47788502 Λιανικό εμπόριο άλλων ελαφρών ελαίων πετρελαίου, ελαφρών παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.  
33 47788806 Λιανικό εμπόριο αντλιών για υγρά, περιλαμβανομένων των αντλιών σκυροδέματος, εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήματα  
34 47788807 Λιανικό εμπόριο αντλιών κενού  
35 47788808 Λιανικό εμπόριο αρδευτικών συγκροτημάτων  
36 47308103 Λιανικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.  
37 47767800 Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων  
38 47767700 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων  
39 47524942 Λιανικό εμπόριο μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων)  
40 47656700 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους  
41 45321232 Λιανικό εμπόριο φίλτρων λαδιού, φίλτρων βενζίνης και φίλτρων εισαγωγής αέρα για κινητήρες εσωτερικής καύσης, για αυτοκίνητα  
42 63992000 Παραγωγή πρωτοτύπων συλλογών δεδομένων/ πληροφοριών  
43 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών  
44 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
45 62011102 Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής  
46 52221102 Υπηρεσίες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών  
47 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων  
48 38112102 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων από ιδιοκτήτες αγροτικών φορτηγών ΙΧ  
49 02401001 Υπηρεσίες αποφλοίωσης δέντρων  
50 02401002 Υπηρεσίες δασοκομικών απογραφών, αποτίμησης δασικής ξυλείας  
51 02401003 Υπηρεσίες δασολόγου  
52 38115000 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
53 38115900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α.  
54 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)  
55 38116900 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα  
56 33204200 Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού  
57 33204000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού  
58 71114102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου  
59 36002000 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διανομής νερού μέσω αγωγών  
60 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση  
61 36002002 Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού με φίλτρα ή άλλα μέσα  
62 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας  
63 81211003 Υπηρεσίες καθαριστή οικιών και άλλων χώρων  
64 01611006 Υπηρεσίες καταπολέμησης ζιζανίων και επιβλαβών για τη γεωργία εντόμων ή ζώων  
65 01611007 Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών  
66 02401004 Υπηρεσίες κοπής δέντρων  
67 01611008 Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων άρδευσης  
68 02401006 Υπηρεσίες μεταφοράς κορμών δέντρων  
69 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα  
70 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
71 02401007 Υπηρεσίες πυροπροστασίας δάσους  
72 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
73 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
74 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
75 71114103 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης  
76 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων  
77 01611013 Υπηρεσίες ψεκασμού φυτών και αγρών  
78 02401000 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες  
79 46521200 Χονδρικό εμπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
80 46493309 Χονδρικό εμπόριο ειδών και εξοπλισμού γυμναστικής ή αθλητισμού  
81 46521000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
82 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121