Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε
Διεύθυνση: ΜΕΘΩΝΗΣ 34, 18545,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104135735(ΛΟΓ.),2104204991-2
FAX: 2104204993
e-mail: ntechnodomiki@yahoo.gr
Ιστοσελίδα: http://www.naftiliakitechnodemikiae.com
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης Υπηρεσίες ναυλομεσιτών Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων Ναυπήγηση άλλων πλωτών κατασκευών (συμπεριλαμβανομένων των σχεδιών, πλωτών δεξαμενών, στεγανών κιβωτίων, προσδετήρων πλοίων, σημαντήρων, πλωτών υφαλοδεικτών) Υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφορές Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών μεταφοράς εμπορευμάτων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με χειριστή Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 42912000 Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές
2 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων  
3 39002200 Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης  
4 30115000 Ναυπήγηση άλλων πλωτών κατασκευών (συμπεριλαμβανομένων των σχεδιών, πλωτών δεξαμενών, στεγανών κιβωτίων, προσδετήρων πλοίων, σημαντήρων, πλωτών υφαλοδεικτών)  
5 50402100 Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών μεταφοράς εμπορευμάτων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με χειριστή  
6 30119100 Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών  
7 52291100 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών  
8 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων  
9 52221000 Υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφορές  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA