Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΞΕΝΑΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Διεύθυνση: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 88, 18532,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
e-mail: mxenarios@gmail.com
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων Υπηρεσίες χαρτογράφησης Υπηρεσίες χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα Υπηρεσίες πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) check
2 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων  
3 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα  
4 71113104 Υπηρεσίες πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών  
5 71123401 Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο  
6 71123500 Υπηρεσίες χαρτογράφησης  
7 71113105 Υπηρεσίες χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119