Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: NAFTILOS SAFETY S.A.
Διεύθυνση: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 51, 18545,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104624780-2104630878
FAX: 2104616854-2104624780
e-mail: naftilossaf@yahoo.com
Ιστοσελίδα: http://www.e-bal.gr/naftilossae
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46691121 Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία 46493327 Χονδρικό εμπόριο σωσιβίων χιτώνων και σωσιβίων 46691123 Χονδρικό εμπόριο ξύλινων ή πλαστικών λέμβων, όχι για αναψυχή ή αθλητισμό 47646545 Λιανικό εμπόριο σωσιβίων χιτώνων και σωσιβίων 47646549 Λιανικό εμπόριο φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό 47646601 Λιανικό εμπόριο ιστίων για σκάφη, ιστιοσανίδων ή ιστιοφόρων οχημάτων, άλλων σκηνών και ειδών κατασκήνωσης 71201905 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46691121 Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία
2 47646601 Λιανικό εμπόριο ιστίων για σκάφη, ιστιοσανίδων ή ιστιοφόρων οχημάτων, άλλων σκηνών και ειδών κατασκήνωσης  
3 47646545 Λιανικό εμπόριο σωσιβίων χιτώνων και σωσιβίων  
4 47646549 Λιανικό εμπόριο φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό  
5 71201905 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων  
6 46691123 Χονδρικό εμπόριο ξύλινων ή πλαστικών λέμβων, όχι για αναψυχή ή αθλητισμό  
7 46493327 Χονδρικό εμπόριο σωσιβίων χιτώνων και σωσιβίων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA