Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΦΟΡΟΝΕΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΦΟΡΟΝΕΤ ΕΠΕ
Διεύθυνση: ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 90 & ΝΙΚΟΥ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ, 18542,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104256607, 2104936067
FAX: 2104256609
e-mail: nikl-1@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.foro-net.gr
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασιών Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων Άλλες λογιστικές υπηρεσίες Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων) Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων) Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας) Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 69202301 Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων check
2 69202900 Άλλες λογιστικές υπηρεσίες  
3 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
4 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης  
5 70221202 Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές  
6 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
7 70221101 Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης  
8 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων  
9 69202201 Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων  
10 69202100 Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης  
11 69202901 Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ  
12 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
13 70221211 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών  
14 70221302 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων  
15 70221303 Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών  
16 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
17 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
18 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)  
19 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
20 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
21 70221213 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων)  
22 70221214 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας)  
23 69202202 Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ  
24 69202200 Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων  
25 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης  
26 74101903 Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασιών  
27 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121