Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΓΙΟΥΡΟΓΚΡΟΥΠ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: EUROGROUP SHIPPING-TRANSPORT-LOGISTICS SINGLE MEMBER S.A.
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΡΙΚΙΑ, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105519800,2104174388
FAX: 2105558671
e-mail: pkalfa@eurogroup.gr
Ιστοσελίδα: www.eurogroup.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων 52100000 Αποθήκευση 52240000 Διακίνηση φορτίων 53200000 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 68201201 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α. 82921005 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων 68321300 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων check
2 53200000 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες  
3 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων  
4 52100000 Αποθήκευση  
5 52240000 Διακίνηση φορτίων  
6 68321300 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
7 68201201 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α.  
8 82921005 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121