Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MARINE SOLUTIONS - ΑΦΟΙ Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: MARINE SOLUTIONS LIMITED
Διεύθυνση: Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού,Κτίριο 1113,, 18863,
Δήμος: ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104621021,(ΕΤ) 2104015846 (ΛΟΓ.)
FAX: 2104621021
e-mail: central@marinesolutions.gr
Ιστοσελίδα: www.marinesolutions.gr
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 30119000 Υπηρεσίες μετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισμού πλοίων, πλωτών εξεδρών και κατασκευών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών 25610000 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων 25611101 Υπηρεσίες επικασσιτέρωσης μετάλλων 25612000 Άλλες υπηρεσίες κατεργασίας μετάλλων 25612200 Άλλες υπηρεσίες επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων 25621000 Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών 25622001 Υπηρεσίες οξυγονοκόλλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης μετάλλων 25990000 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α. 25992900 Κατασκευή άλλων ειδών από κοινά μέταλλα π.δ.κ.α. 28121500 Κατασκευή υδραυλικών συγκροτημάτων 28121600 Κατασκευή υδραυλικών συστημάτων 28129000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής υδραυλικού εξοπλισμού 28150000 Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης 28152000 Κατασκευή άλλων εδράνων κύλισης (τριβέων), οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης (γραναζιών), στοιχείων οδοντωτών τροχών και μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης 28152200 Κατασκευή αξόνων μετάδοσης της κίνησης (συμπεριλαμβάνονται οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στροφάλων (μανιβέλων) 28153000 Κατασκευή μερών εδράνων κύλισης (τριβέων), στοιχείων οδοντωτών τροχών και μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης 28221800 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ανύψωσης, μετακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης 30110000 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών 30119100 Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών 30119200 Υπηρεσίες εξοπλισμού πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών 30119900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών 33110000 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων 33120000 Επισκευή μηχανημάτων 33121101 Υπηρεσίες επισκευής κινητήρων και στροβίλων πλοίων 33121500 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 33121503 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά μηχανήματα προϊόντων (βαρούλκα, πολύσπαστα, γρύλοι κλπ) 33121900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης 33131900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού 33141900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού 33150000 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών 33151001 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους 33201000 Υπηρεσίες εγκατάστασης κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων, εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού 33202000 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων γενικής χρήσης 33204200 Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού 33205000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού 38115800 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων 38311100 Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων 43221108 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων 46691106 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών μηχανών πλοίων 52100000 Αποθήκευση 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά 71121912 Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού 71201905 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων 74900000 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 74901900 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 30119000 Υπηρεσίες μετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισμού πλοίων, πλωτών εξεδρών και κατασκευών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών check
2 74900000 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων  
4 25612200 Άλλες υπηρεσίες επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων  
5 25612000 Άλλες υπηρεσίες κατεργασίας μετάλλων  
6 74901900 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α.  
7 52100000 Αποθήκευση  
8 33150000 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών  
9 33110000 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων  
10 33120000 Επισκευή μηχανημάτων  
11 30119900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών  
12 28129000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής υδραυλικού εξοπλισμού  
13 28152000 Κατασκευή άλλων εδράνων κύλισης (τριβέων), οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης (γραναζιών), στοιχείων οδοντωτών τροχών και μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης  
14 25992900 Κατασκευή άλλων ειδών από κοινά μέταλλα π.δ.κ.α.  
15 25990000 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.  
16 28221800 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ανύψωσης, μετακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης  
17 28152200 Κατασκευή αξόνων μετάδοσης της κίνησης (συμπεριλαμβάνονται οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στροφάλων (μανιβέλων)  
18 28153000 Κατασκευή μερών εδράνων κύλισης (τριβέων), στοιχείων οδοντωτών τροχών και μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης  
19 28150000 Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης  
20 28121500 Κατασκευή υδραυλικών συγκροτημάτων  
21 28121600 Κατασκευή υδραυλικών συστημάτων  
22 25610000 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων  
23 30110000 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών  
24 38115800 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων  
25 38311100 Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων  
26 33204200 Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού  
27 33205000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού  
28 33201000 Υπηρεσίες εγκατάστασης κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων, εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού  
29 33202000 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων γενικής χρήσης  
30 30119200 Υπηρεσίες εξοπλισμού πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών  
31 71201905 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων  
32 25611101 Υπηρεσίες επικασσιτέρωσης μετάλλων  
33 33141900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού  
34 33131900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού  
35 33121900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης  
36 33121500 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων  
37 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών  
38 33121503 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά μηχανήματα προϊόντων (βαρούλκα, πολύσπαστα, γρύλοι κλπ)  
39 33151001 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης  
40 33121101 Υπηρεσίες επισκευής κινητήρων και στροβίλων πλοίων  
41 43221108 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή  
42 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά  
43 71121912 Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού  
44 30119100 Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών  
45 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους  
46 25622001 Υπηρεσίες οξυγονοκόλλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης μετάλλων  
47 25621000 Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών  
48 46691106 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών μηχανών πλοίων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121