Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΝΤΗΛΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
Διακριτικός τίτλος: DEALMAR
Διεύθυνση: ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ 386, 18863, Ν.ΙΚΟΝΙΟ
Δήμος: ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104015530 - 576
FAX: 2104015529
e-mail: dealmar@dsm.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding) Λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης εμπορευματοκιβώτιων Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης Λιανικό εμπόριο χαλιών γενικά Υπηρεσίες εκτίμησης και αναφοράς σχετικά με τη φερεγγυότητα ατόμων ή επιχειρήσεων Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο Χονδρικό εμπόριο εμπορευματοκιβώτιων, ειδικά σχεδιασμένων για να μεταφέρονται από ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα Λιανικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα Χονδρικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α. Λιανικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α. Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων Λιανικό εμπόριο παλαιών αντικειμένων αξίας (αντικών) Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης απασχόλησης Υπηρεσίες αποθήκευσης Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα Χονδρικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών π.δ.κ.α. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες εργοστάσιων ή γραφείων Έκδοση εφημερίδων Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους Υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding) Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων Χονδρικό εμπόριο επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και εσωτερικών αεροθαλάμων επισώτρων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α. Χονδρικό εμπόριο προμήθειας πλοίων με διάφορα είδη Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών Λιανικό εμπόριο επίπλων Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 64200000 Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding) check
2 52292000 Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών π.δ.κ.α.  
3 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
4 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
5 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
6 58140000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους  
7 58130000 Έκδοση εφημερίδων  
8 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
9 46121107 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.  
10 77110000 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
11 50200000 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων  
12 45321000 Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα  
13 45112000 Λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα  
14 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων  
15 47308103 Λιανικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.  
16 45402000 Λιανικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα  
17 47799100 Λιανικό εμπόριο παλαιών αντικειμένων αξίας (αντικών)  
18 47595600 Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών  
19 47535311 Λιανικό εμπόριο χαλιών γενικά  
20 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων  
21 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης  
22 78101000 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης απασχόλησης  
23 52241000 Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων  
24 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
25 82911100 Υπηρεσίες εκτίμησης και αναφοράς σχετικά με τη φερεγγυότητα ατόμων ή επιχειρήσεων  
26 77391200 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης εμπορευματοκιβώτιων  
27 64201000 Υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding)  
28 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
29 56101904 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο  
30 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
31 56292003 Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες εργοστάσιων ή γραφείων  
32 45311000 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  
33 45111000 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
34 46691112 Χονδρικό εμπόριο εμπορευματοκιβώτιων, ειδικά σχεδιασμένων για να μεταφέρονται από ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα  
35 46691300 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων  
36 46470000 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών  
37 45311100 Χονδρικό εμπόριο επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και εσωτερικών αεροθαλάμων επισώτρων  
38 46711309 Χονδρικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.  
39 45401000 Χονδρικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων  
40 46901009 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας πλοίων με διάφορα είδη  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121