Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Θ.ΣΤΕΦΑΣ-Χ.ΖΑΜΠΟΥΡΑΣ ΟΕ
Διακριτικός τίτλος: ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΟΙΛ
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ 14 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΤΘ 6535, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105579977
FAX: 2105579976
e-mail: info@standardoil.gr
Ιστοσελίδα: www.standardoil.gr
Νομική μορφή: Ο.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης Υπηρεσίες εκπόνησης χημικοτεχνικών μελετών Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών
2 81291101 Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων  
3 81291102 Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών  
4 71201106 Υπηρεσίες εκπόνησης χημικοτεχνικών μελετών  
5 46751200 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA