Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΑΠΟΨΗ ΑΕ
Διεύθυνση: ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ 38-40, 18545,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104629300
FAX: 2104619565
e-mail: apopsi@apopsi.gr;gzarifopoulos@apopsi.gr
Ιστοσελίδα: http://www.pcci.gr/evep/apopsi
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 46141100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλου εξοπλισμού γραφείων 46141106 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 46141300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. 46492101 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, γενικά 47410000 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα 58111200 Έκδοση έντυπων βιβλίων επαγγελματικού, τεχνικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου 58192100 Παραγωγή επιγραμμικού (on line) περιεχόμενου για ενηλίκους 58290000 Έκδοση άλλου λογισμικού 58293000 Έκδοση λογισμικού, που κατεβάζεται (download) από το Internet 61104100 Βασικές υπηρεσίες διαδίκτυου 61204200 Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ασύρματων δικτύων 61901007 Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά) 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 62011000 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές 62011102 Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia) 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα 62012000 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας 62023001 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων 62023002 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών 62023003 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών 62023004 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων 62031000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 62031100 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου 62031200 Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 62090000 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 62092000 Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α. 62092001 Υπηρεσίες μετατροπής και διόρθωσης ψηφιακών υπόβαθρων (cd, δισκετών κλπ) 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 63111101 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων 63111102 Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων 63111103 Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ) 63111104 Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting) 63112000 Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας και ήχου 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών 71113101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης 72192904 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική 72201000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις κοινωνικές επιστήμες 72201100 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις 72201101 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών 73111104 Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών 73111300 Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης 73121201 Υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για παρουσίαση διαφημίσεων 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων 85591300 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων 85591302 Υπηρεσίες εκπαίδευσης ασφαλειομεσιτών 85591303 Υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός μεταλυκειακής εκπαίδευσης 85591304 Υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης 85591305 Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών χειριστών και πληρώματος σκαφών 85591306 Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων 85591307 Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών πιλότων αεροσκαφών 85591900 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 85591901 Υπηρεσίες δασκάλου 85591902 Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια 85591903 Υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγού 85591904 Υπηρεσίες εκπαίδευσης με αλληλογραφία 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 85591907 Υπηρεσίες καθηγητή 85591908 Υπηρεσίες κατάρτισης μέσω ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 85591909 Υπηρεσίες λαϊκής επιμόρφωσης 85591910 Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων 85591911 Υπηρεσίες φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών) 85601001 Υπηρεσίες εξεταστικού κέντρου 85601002 Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων 95111000 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής check
2 62090000 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών  
3 62092000 Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.  
4 61104100 Βασικές υπηρεσίες διαδίκτυου  
5 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
6 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων  
7 58290000 Έκδοση άλλου λογισμικού  
8 58111200 Έκδοση έντυπων βιβλίων επαγγελματικού, τεχνικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου  
9 58293000 Έκδοση λογισμικού, που κατεβάζεται (download) από το Internet  
10 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
11 46141300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
12 46141106 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
13 46141100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλου εξοπλισμού γραφείων  
14 42221300 Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
15 47410000 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα  
16 63112000 Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας και ήχου  
17 58192100 Παραγωγή επιγραμμικού (on line) περιεχόμενου για ενηλίκους  
18 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)  
19 62012000 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού  
20 63111101 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων  
21 62011102 Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής  
22 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia)  
23 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης  
24 63111102 Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων  
25 85591901 Υπηρεσίες δασκάλου  
26 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
27 63111103 Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ)  
28 73121201 Υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για παρουσίαση διαφημίσεων  
29 73111300 Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης  
30 62031100 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου  
31 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών  
32 62031000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων  
33 62031200 Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή  
34 85591902 Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια  
35 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων  
36 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
37 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων  
38 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
39 85591903 Υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγού  
40 85591302 Υπηρεσίες εκπαίδευσης ασφαλειομεσιτών  
41 85591904 Υπηρεσίες εκπαίδευσης με αλληλογραφία  
42 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
43 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
44 85591900 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
45 71113101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης  
46 85601001 Υπηρεσίες εξεταστικού κέντρου  
47 85591300 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
48 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων  
49 95111000 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
50 85591303 Υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός μεταλυκειακής εκπαίδευσης  
51 72201100 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις  
52 72201000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις κοινωνικές επιστήμες  
53 72192904 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική  
54 61204200 Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ασύρματων δικτύων  
55 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)  
56 85591907 Υπηρεσίες καθηγητή  
57 85591908 Υπηρεσίες κατάρτισης μέσω ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών  
58 85591304 Υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης  
59 85591909 Υπηρεσίες λαϊκής επιμόρφωσης  
60 62092001 Υπηρεσίες μετατροπής και διόρθωσης ψηφιακών υπόβαθρων (cd, δισκετών κλπ)  
61 72201101 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών  
62 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
63 85591910 Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων  
64 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
65 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
66 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών  
67 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
68 63111104 Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων  
69 61901007 Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)  
70 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας  
71 73111104 Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών  
72 62011000 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας  
73 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα  
74 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές  
75 85601002 Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων  
76 62011107 Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού  
77 85591306 Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων  
78 85591307 Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών πιλότων αεροσκαφών  
79 85591305 Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών χειριστών και πληρώματος σκαφών  
80 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας  
81 62023001 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων  
82 62023002 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών  
83 62023003 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών  
84 62023004 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων  
85 85591911 Υπηρεσίες φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών)  
86 46492101 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, γενικά  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121